събота, 13 февруари 2010 г.

Издаване на свидетелство за управление на МПС

За София смяната на шофьорската книжка става в КАТ - ж.к.Изток, бул."Драган Цанков" 33. Ако имате кола, пак там трябва да смените и регистрацията на колата и номера й.

Ако сте от друг град попълвате Молба за промяна на местоотчета, която се изпраща служебно до КАТ в съответния град по предишния ви постоянен адрес. Молбата можете да вземете от Информация, където ще ви кажат на кое гише трябва да я подадете. Оттам пък ще ви изпратят да заплатите на каса 2.60лв.

След 30-дневен срок отново се връщате да подадете самите документи за смяна на шофьорската книжка.

Не забравяйте, че ви трябва медицинско свидетелство за съответната категория (за любителска - само очен преглед и вътрешни – кръвно налягане). Две снимки в случай, че личната ви карта е по-стара от 6 месеца. Необходимо е да си носите и личната карта, шофьорската книжка и талона.

Купувате „Заявление за издаване на документ за самоличност”, което е същото като за лична карта и го попълвате (не се подписвайте на жълтото поле!), като отметнете съответния документ за издаване – свидетелство за управление на МПС. За София първо се нареждате на терминалите за билетчета, които указват вашия ред. Бутон „С” е за издаване на ново свидетелство. Подаването на документите се извършва на гишета 34-37, след като изпишат номера от билета ви на електронните табла. От там ще ви изпратят на касата да платите, след което връщате платежното обратно на гишето.

Обикновената услуга е около 20лв. за един месец, а бързата е 42.60 – за 10 дни. Експресна няма!

При получаване на новия документ за самоличност, носете стария, за да бъде унищожен!

За по-актуална информация проверете тук: http://www.kat.mvr.bg/ukazanieSUMPS.htm

Електронните табла, показващи кои номера в момента са на гише, могат да се следят и в интернет на този адрес: http://i-kat.org/

Издаване на Международен паспорт

Издаване на международен паспорт също става във вашето РПУ за обикновена или бърза услуга. Експресно издаване за София става на адрес ул. Мария Луиза 48.

Купувате „Заявление за издаване на документ за самоличност” (0,50лв), което е същото като за лична карта и го попълвате (не се подписвайте на жълтото поле!). Плащате на касата, в зависимост колко бързо искате да бъде издаден паспорта ви - обикновена услуга за 1 месец (32лв). Отивате на гишето с попълнения формуляр, лична карта, квитанция за платена такса, 2 броя снимки*.

При получаване на новия документ за самоличност, носете стария, за да бъде унищожен!

*Ако личната ви карта е издадена преди по-малко от 6 месеца снимките не са задължителни.

Издаване на лична карта

Отивате във вашето РПУ, купувате си „Заявление за издаване на документ за самоличност” (0,50лв) и го попълвате (не се подписвайте на жълтото поле!). Плащате на касата, в зависимост колко бързо искате да бъде издадена личната картата - обикновена услуга за 1 месец (11лв), бърза услуга за 3 дни, експресна услуга за 8 часа. Отивате на гишето с попълнения формуляр, лична карта, квитанция за платена такса, 2 броя снимки и жълтите листа, които удостоверяват, че сте сменили постоянния си адрес.

При получаване на новия документ за самоличност, носете стария, за да бъде унищожен!

Смяна на постоянен адрес

За да смените постоянния си адрес е необходимо да отидете в общината на населеното място, където ще бъде новият ви адрес. Т.е. ако старият ви постоянен адрес е бил в Благоевград, а желаете новият да бъде в София, отивате в съответната община в София. За да разберете точно към кой район се отнася новият ви адрес, може да видите разпределението на районите за Столична община. След като намерите съответната община, трябва да подадете няколко документа в отдел Административно и Информационно обслужване, след като сте си изтеглели билет, указващ реда ви, от терминала. Закупувате от книжарницата Заявление за постоянен адрес и Адресна карта за настоящ адрес (1лв). Освен попълните адресни карти ви трябва лична карта и документ за собственост (нотариален акт) за адреса, който искате да ви бъде постоянен или нотариално заверен договор за наем.

Ако сте наемател, вие и вашият хазяин, като наемодател, трябва да отидете при нотариус, който да завери подписите ви върху договора (присъствате естествено и на двете страни е задължително). Наемодателят трябва да носи документ за собственост и документ за самоличност, а наемателят договора за наем и документ за самоличност. Ако наемателят е фирма, са необходими още актуално състояние и БУЛСТАТ. Заверен, договорът се носи в общината, но не се оставя там.

Ако жилището е собственост на родителите ви и сте над 18 години, трябва да представите Декларация от собственика в свободен текст, която удостоверява съгласието му да се регистрирате на съответния адрес.

Ако идвате от друго населено място трябва да носите Удостоверение за раждане и Удостоверение за граждански брак или Решение за развод в случай, че сте били женени/развеждани.

При попълването на документите е необходимо да знаете ЕГН на родители, братя, сестри и деца. Плащате на касата 5лв. и ви дават жълти листове, които удостоверяват смяната на постоянния ви адрес. С тях отивате в съответното РПУ. За район Витоша, кв. Бъкстон, това е 6-то РПУ, а общината се намира в кв. Павлово, ул."Слънце" 2.

Смяната на личната карта и на шофьорската книжка трябва да стане в 30-дневен срок от промяната на постоянния ви адрес, иначе подлежите на административно наказание глоба - Закон за българските документи за самоличност.