събота, 13 февруари 2010 г.

Смяна на постоянен адрес

За да смените постоянния си адрес е необходимо да отидете в общината на населеното място, където ще бъде новият ви адрес. Т.е. ако старият ви постоянен адрес е бил в Благоевград, а желаете новият да бъде в София, отивате в съответната община в София. За да разберете точно към кой район се отнася новият ви адрес, може да видите разпределението на районите за Столична община. След като намерите съответната община, трябва да подадете няколко документа в отдел Административно и Информационно обслужване, след като сте си изтеглели билет, указващ реда ви, от терминала. Закупувате от книжарницата Заявление за постоянен адрес и Адресна карта за настоящ адрес (1лв). Освен попълните адресни карти ви трябва лична карта и документ за собственост (нотариален акт) за адреса, който искате да ви бъде постоянен или нотариално заверен договор за наем.

Ако сте наемател, вие и вашият хазяин, като наемодател, трябва да отидете при нотариус, който да завери подписите ви върху договора (присъствате естествено и на двете страни е задължително). Наемодателят трябва да носи документ за собственост и документ за самоличност, а наемателят договора за наем и документ за самоличност. Ако наемателят е фирма, са необходими още актуално състояние и БУЛСТАТ. Заверен, договорът се носи в общината, но не се оставя там.

Ако жилището е собственост на родителите ви и сте над 18 години, трябва да представите Декларация от собственика в свободен текст, която удостоверява съгласието му да се регистрирате на съответния адрес.

Ако идвате от друго населено място трябва да носите Удостоверение за раждане и Удостоверение за граждански брак или Решение за развод в случай, че сте били женени/развеждани.

При попълването на документите е необходимо да знаете ЕГН на родители, братя, сестри и деца. Плащате на касата 5лв. и ви дават жълти листове, които удостоверяват смяната на постоянния ви адрес. С тях отивате в съответното РПУ. За район Витоша, кв. Бъкстон, това е 6-то РПУ, а общината се намира в кв. Павлово, ул."Слънце" 2.

Смяната на личната карта и на шофьорската книжка трябва да стане в 30-дневен срок от промяната на постоянния ви адрес, иначе подлежите на административно наказание глоба - Закон за българските документи за самоличност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар